Je veliké štěstí, mít to štěstí a moci pomáhat těm, kteří pomoc opravdu potřebují.

Boxerský ring pro spolek QWERT Boxing z.s.

Spolek QWERT Boxing z.s. se zaměřuje na nábor dětí a mládeže bez jakýchkoliv diskriminačních ozmezení s tím, že poskytuje veškeré zázemí dětem a mládeži, která má zájem pravidelně sportovat a současně respektuje a dodržuje pravidla sportovního chování. V současné době má spole šedesát členů, z toho je jednadvacet dětí z rodin z různých sociálních skupin. Práce s mládeží spočívá ve vyhledávání motivovaných a talentovaných dětí. Nábor dětí pro volnočasovou sportovní činnost spolek provádí v plzeňských školách a zaměřuje se právě na romskou komunitu, kde rodiče vzhledem k úspěšnosti romých sportovců se nechají od nás přesvědčit a v boxu chtějí posléze své děti podporovat. Spolek usiluje o vyhledávání přirozených talentů, ale také o zapojení mládeže do sportu, kde čeští sportovci dosáhli v minulosti významných sportovních úspěchů.

 

Práce s mládeží, především v sociálně smíšeném sportovním oddíle, vyžaduje určitá specifika. Spolek QWERT Boxing z.s. děti motivuje k cílevědomosti a píli také tím, že jim poskytuje zdarma sportovní pomůcky. Obzvlášť velké nároky jsou kladeny na naše trenéry, kteří musejí mnohokrát docházet i do zmíněných rodin a motivovat rodiče přímo v jejich bydlišti, aby nadějným sportovcům zajistili zázemí a prostor pro mimoškolní aktivity. Usilovná práce trenérů přínáší výsledky tím, že ve spolku se podařilo udržet talentované děti, ale také řadu školou povinných dětí přesvědčit k úsilí, aby si plnily školní povinnosti a nepropadaly "záškoláctví". Filozofií spolku je dětem vštípit hodnoty sportovního chování a cti reprezentovat spolek.

 

Nezanedbatelnou roli hraje zázemí spolku, který mládež podporuje nejen materiálně ale i personálně. Mládež se může setkávat s profesionály, kteří se po velkých zápasech vracehí do tréninku a malé sportovce osobně povzbuzují. Tělovýchovné aktivity mají také nezanedbatelný přínos při stmelení kolektivu dětí z různých sociálních skupin a vytváření podmínek pro rozvoj jejich osobnosti a odbourání rasových předsudků. Ve sportu rozhoduje píle a touha se stále učit a být lepší.

 

 Více novinek