Je veliké štěstí, mít to štěstí a moci pomáhat těm, kteří pomoc opravdu potřebují.

Náhradním Rodinám

Poslání organizace

Posláním organizace Náhradním rodinám, o.p.s. je rozvoj náhradní rodinné péče na území Karlovarského kraje. Prostřednictvím podpory a doprovázení stávajících náhradních rodin přispíváme k zdárnému procesu péče o přijaté dítě a pozitivnímu vnímání náhradní rodinné péče laickou veřejností. Úkolem pracovníků organizace je seznamovat širokou veřejnost se skutečností, že náhradní rodinná péče je pro další zdárný vývoj dítěte vhodnější, než péče ústavní.

 

Cíle organizace

Cílem organizace je zajištění účinné ochrany dětí svěřených do náhradní rodiny.
Prostřednictvím doprovázení, které představuje ucelený a řízený proces, dosahujeme těchto cílů:

  • Zajištění bezpečného a podnětného prostředí pro dítě, které je umístěné do pěstounské péče
  • Poskytování vhodné podpory a pomoci pěstounům
  • Zjišťování potřeb pěstounů a pravidelná revize poskytované péče
  • Kontrola výkonu pěstounské péče

Dalším cílem organizace je získávat nové zájemce o pěstounskou péči a poskytnout jim základní informace o formách náhradní péče a náhradní rodinné péče.
Prostřednictvím vzdělávacích aktivit a kvízů pro děti, obsahující tématiku péče o děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, chceme v další generaci posílit sociální cítění a schopnost empatie.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou všech poskytovaných služeb jsou rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči. Jsou to rodiny s přijatými dětmi, o které pečuje adoptivní rodič, pěstoun, poručník nebo jiná fyzická osoba.

 

Nadace Delfíni tuto organizaci pravidelně finančně podporuje.

 

http://www.nahradnimrodinam.cz/Více novinek