Je veliké štěstí, mít to štěstí a moci pomáhat těm, kteří pomoc opravdu potřebují.

Pohádkové náměstí

Nadace podporuje každoročně akci "Pohádkové náměstí" v Plzni - zabavný program pro děti  je jednou z aktivit festivalu PilsAlive. Biskupství plzeňské jej spolu se spolkem Přátelé Koinonie organizuje již od roku 2009. Festival PilsAlive je tradičním festivalem křesťanské hudby, kultury a tradic, a chce představit soudobou křesťanskou tvorbu. Ta vychází ze staleté křesťanské tradice. Festival byl v předešlých letech zařazen mezi akce projektu Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury.

 

Pohádkové náměstí si užijí jak děti předškolního věku, tak děti 1. stupně základní školy, ale určitě se nebudou nudit ani větší děti. Celý projekt má nejen kulturně-zábavný ale i výchovný charakter, kde se formou hry, workshopů a divadla předávají lidské a morální hodnoty jako přátelství, kolegialita, spolupráce, pomoc druhým, zručnost a tvořivost, láska k druhým. Přímými adresáty jsou mladší generace a nepřímo také zasahují a pomáhají těm, kteří je doprovázejí – rodiče či prarodiče.



Více novinek