Je veliké štěstí, mít to štěstí a moci pomáhat těm, kteří pomoc opravdu potřebují.

Zdravotní klaun

Zdravotní klaun, o.p.s. je nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví. Tím přispívá ke zlepšení jejich psychického i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených zdravotních klaunů a souvisejících projektů.

 

Zdravotní klauni jsou profesionální umělci, speciálně vyškolení pro práci s nemocnými dětmi každého věku. Od roku 2001 pravidelně navštěvují pacienty v celé České republice a jsou uznávanou součástí léčebného procesu.

 

  • 87 profesionálních zdravotních klaunů
  • 65 nemocnic a 7 domovů pro seniory
  • 3500 klauniád za rok
  • od r. 2001
  • po celé ČR

 

Nadace Delfini podpořila projekt Zdravotního klauna, o.p.s. a věnovala finanční dar, který pokryje 12 klauniád v rámci Karlovarského kraje.Více novinek